Naše poslání

Hlavním posláním Centra aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (dále Centrum AVDV) je poskytovat obecně prospěšné služby. Mezi ně patří pořádání pracovních setkání odborníků, workshopů, organizování odborných kurzů, školení, konferencí a jiných vzdělávacích aktivit, včetně lektorské činnosti a realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je akreditovanou institucí MŠMT. Centrum AVDV vzniklo v r. 2012 a je zasídleno v Technologickém centru s.r.o. Písek. Centrum AVDV přináší nové znalosti, zajišťuje lektory s metodickými i odbornými znalostmi a dovednostmi, pořádá výukové vzdělávací programy a vytváří kvalitní metodické zázemí pro další vzdělávání, angažuje se v oblasti sociálního začleňování dětí a mládeže a rovných příležitostí. V současné době je Centrum AVDV partnerem projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je příjemcem grantu podpořeného z Norska. Hlavní činnost Centra AVDV je podporována hospodářskou činností – provozem  rekreačního a školícího střediska s možností pronájmu a ubytování ve Lštění.

 

  • provádění výzkumu a vývoje, šíření výsledků prostřednictvím výuky a publikování

  • pořádání pracovních setkání, odborných kurzů, školení, seminářů a konferencí včetně lektorské činnosti a realizace programů dalšího vzdělávání

  • informační a popularizační služby včetně tvorby a vydávání publikací, novin, časopisu a dalších

  • pořádání zahraničních cest k výměně zkušeností

  • služby pro výzkum a inovace

Orgány společnosti

Statutární orgán
Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelka

Správní rada
Mgr. František Fořt (předseda)
Bc. Barbora Fundová
Radomíra Koubová, DiS

Dozorčí rada
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda CSc., dr.h.c. (předseda)
JUDr. Josef Knot
PaedDr. Ivana Bečvářová

Otevíráme Dětské skupiny

detskeskupiny.eu

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny otevíráme v Českých Budějovicích, Strakonicích a Netolicích.

detskeskupiny.eu

Proběhla II. studijní cesta do Norska

Bilaterální projekt

Bilaterální projekt – V termínu 6. – 8. 9. 2017 proběhla pracovní cesta organizovaná Centrem aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek.

Více na www.vyzkumnecentrum.eu/studijni-cesta-do-norska-II

Fotogalerie z konference

Mezinárodní konference
20. a 21.10. v Písku

Fotografie z mezinárodní konference v Písku, která se konala 20. a 21. 10.,
si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie z konference

Mezinárodní konference v Písku

Ve dnech 20. a 21. 10. proběhla mezinárodní konference v Písku.
Mezinárodní konference
Terapie pro děti.cz

Nové webové stránky projektu Terapie pro handicapované děti

Stránky jsou vytvořeny v rámci projektu: Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi.Terapie pro děti.cz

Proběhla studijní cesta
do Norska

Bilaterální projekt

Bilaterální projekt – V termínu 19. – 23. srpna 2015 proběhla pracovní cesta organizovaná Centrem aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek. Cesty se účastnili zástupci složek participujících na realizovaném projektu s cílem poznat způsob práce s postiženými jedinci v Norsku.

Více na www.vyzkumnecentrum.eu/bilateralni-projekt

Probíhající projekt v rámci
Norských fondů

Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi


„Imlementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi“ Cílem projektu je podpora realizace souborů terapií pro děti a mládeže se specifickými potřebami, a to především ke snížení následků zdravotních problémů v dětském věku, k prevenci následků zdravotních problémů vzniklých v prenatálním vývoji. Projektovým záměrem je vytvoření souborů terapií, které napomohu k zařazení osob se zdravotními problémy do praktického života a ke zlepšení prevence a předcházení následným komplikacím cílové skupiny.

Více na www.vyzkumnecentrum.eu/norské fondy

Připravujeme

Podpora preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech formou zážitkových terapií.

 

Název projektu – Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi – název dodatečné aktivity – Podpora preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech formou zážitkových terapií.

mezinárodní fonference zaměřená na využití metod při snížení handicapu vrozeného u dětí a mládeže

 

Příprava v rámci bilaterárního projektu – mezinárodní konference zaměřená na využití terapeutických metod při snížení handicapu vrozeného u dětí a mládeže

pozvánka na Mezinárodní konferenci v Písku