Project Description

Cílem kurzu byla vzájemná spolupráce při jazykovém vzdělávání techniků údržby letadel. Hlavní náplň kurzu představovala práce s manuály a technickými texty a jeho součástí bylo i zabezpečení odborné literatury a lektorů s praktickými zkušenostmi v údržbě letadel. Kurz se věnoval tématům jednotlivých systémů letadla – klimatizace, automatický pilot, komunikace, el. proud, vnitřní odbavení a zařízení, palivo, hydraulika, přístroje a zapisovače, podvozek, kyslík, voda, odpad, APU, dveře, gondoly a závěsy, křídla, motor. Kurz byl zakončen absolvováním závěrečné zkoušky a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

Název: „Kurz letecké technické angličtiny 1 dle ESA 147“

Cílová skupina: studenti Fakulty dopravní ČVUT

Termín realizace: duben až červen 2015

Místo realizace: Fakulta dopravní ČVUT, Praha

Partneři: Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy ČVUT, Praha