Naše poslání

Hlavním posláním Centra aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (dále Centrum AVDV) je poskytovat obecně prospěšné služby. Mezi ně patří pořádání pracovních setkání odborníků, workshopů, organizování odborných kurzů, školení, konferencí a jiných vzdělávacích aktivit, včetně lektorské činnosti a realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je akreditovanou institucí MŠMT. Centrum AVDV vzniklo v r. 2012 a je zasídleno v Technologickém centru s.r.o. Písek. Centrum AVDV přináší nové znalosti, zajišťuje lektory s metodickými i odbornými znalostmi a dovednostmi, pořádá výukové vzdělávací programy a vytváří kvalitní metodické zázemí pro další vzdělávání, angažuje se v oblasti sociálního začleňování dětí a mládeže a rovných příležitostí. V současné době je Centrum AVDV příjemcem projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Zaměstnanost a je příjemcem grantu podpořeného z Norska. Hlavní činnost Centra AVDV je podporována hospodářskou činností – provozem rekreačního a školícího střediska s možností pronájmu a ubytování ve Lštění.

  • provádění výzkumu a vývoje, šíření výsledků prostřednictvím výuky a publikování

  • pořádání pracovních setkání, odborných kurzů, školení, seminářů a konferencí včetně lektorské činnosti a realizace programů dalšího vzdělávání

  • informační a popularizační služby včetně tvorby a vydávání publikací, novin, časopisu a dalších

  • pořádání zahraničních cest k výměně zkušeností

  • služby pro výzkum a inovace

  • výchova a vzdělávání dětí od 1do 3 let a dětí předškolního věku

  • provozování dětských skupin

  • práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání

Orgány společnosti

Statutární orgán
Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelka

Správní rada
Mgr. František Fořt (předseda)
Bc. Barbora Fundová
Radomíra Koubová, DiS

Dozorčí rada
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda CSc., dr.h.c. (předseda)
JUDr. Josef Knot
PaedDr. Ivana Bečvářová