Modernizace učeben vzdělávacího střediska ve Lštění

Projekt řeší modernizaci učeben střediska Lštění, které je v majetku žadatele, slouží pro mimoškolní činnost žáků partnerských i dalších organizací. Rekonstrukce a stavební úpravy budovy včetně zabezpečení bezbariérovosti jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu se vzděl.oblastmi RVP ZV Člověk a svět práce, Člověk a příroda. Předpokládá další vybavení rekonstruovaných učeben drobným majetkem.

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více informací o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007906

Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji

Více informací o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

svp.vyzkumnecentrum.eu

Projekt je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při vstupu na trh práce, a to především žáků zapojených partnerů - speciálních škol.

  • Projekt si klade za cíl rozvíjet pracovní a sociální dovednosti žáků.
  • Cílem projektu je připravit tyto žáky na vstup na trh práce.
  • Projekt je doplněn o DVPP akreditovanými vzdělávacími programy a studijní cestou do Norska na Univerzitu v Lillehammeru.

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory

Projekt na podporu vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory.

  • Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ.
  • Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.
  • V rámci projektu bude vytvořena metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.

Více informací o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

materinky.vyzkumnecentrum.eu

Mezinárodní konference v Písku

Fotografie z prvního dne konference

Fotografie z druhého dne konference

ke stažení ve formátu PDF: pozvánka na konferenci

ke stažení ve formátu PDF: program konference

  • program konference v Písku

Penzion ve Lštění

Kontakt

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o. p. s.
Mgr. Půbalová

Tel. 774 080 590

Více informací o cenách a rezervace na webových stránkách penzionu.

Penzion U Svatého Vojtěcha

Přijměte pozvání do Lštění u Vimperka.

Ubytování v malém penzionu
na úpatí Šumavy
Penzion U Svatého Vojtěcha

pozvanka_Lsteni