Project Description

projekt Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji

Název projektu:

Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu:

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657

Projekt je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při vstupu na trh práce, a to především žáků zapojených partnerů, speciálních škol, s kterými žadatel dlouhodobě spolupracuje. Zároveň je doplněn o DVPP akreditovanými vzdělávacími programy a studijní cestou do Norska na Univerzitu v Lillehammeru a další odborná pracoviště. Cílem projektu je rozvíjet pracovní a sociální dovednosti žáků a připravit je na vstup na trh práce, a to přímou prací s nimi i prostřednictvím vhodně motivovaných pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

svp.vyzkumnecentrum.eu