Project Description

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory

Název projektu:

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

 • Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ.
 • Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.
 • V rámci projektu bude vytvořena metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.
  • Registrační číslo projektu:

   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511

  Více informací o projektu

  WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

  materinky.vyzkumnecentrum.eu