Project Description

projekt Mateřské školy jako centra kolegiální podpory

Název projektu:

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511

Více informací o projektu

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

materinky.vyzkumnecentrum.eu