Project Description

 

 

 

Mezinárodní projekt STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) byl zahájen 31.1.2019 na dobu 3 let. Projekt je zaměřen na adaptaci dobré praxe v oblasti sociální inkluze napříč Evropou a na adaptačný proces jako takový.

Hlavním koordinátorem projektu je Tempus Public Fundation (HUNGARY)

Partneři projektu jsou:

  • Centre for Applied Research and Continuing Education – CZECH REPUBLIC
  • Educational Research Institute – SLOVENIA
  • Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training – SLOVENIA
  • Mary Immaculate College, University of Limerick – IRELAND
  • Universidade Lusofona de Humanidades e Tehnologias – PORTUGAL
  • Varaždin County, Department of Education, Culture and Sport – CROATIA

Cílem projektu je na poli inkluzního vzdělávání shromáždit příklady dobré praxe ze zapojených krajin a vytvořit národní diseminační plán v různých národních a kontextových okolnostech. Následně je cílem vznik  Evropské adaptační příručky (European Adaptation Guidelines)- dokumentu, který vznikne za účasti a spolupráce expertů z oblasti sociální inkluze, se zapracováním poznatků získaných v průběhu realizace projektu a požadavků legislativy Evropské unie.

 

Podrobné informace v anglickém jazyce

Dokumenty ke stažení

NEWSLETTER 1

NEWSLETTER 2

COUNTRY REPORT OF THE CZECH REPUBLIC