Beneš 12.1.0

Komunikační dokumenty a legislativní akty Evropské komise pro oblast evropské energetiky ve vztahu k získávání energie z alternativních zdrojů, strategie „Energetické unie“, dopady na právní řády členských zemí EU.

Státní energetická koncepce ČR  její změny, národní legislativa v oblasti energetiky, krajské a komunální energetické koncepce. Výroba elektřiny z alternativních zdrojů a distribuce elektrické energie v ČR.

Cílová skupina:

  • Pracovníci státní správy
  • Podnikatelé
  • Ostatní zájemci z řad veřejnosti

 

Délka semináře: 8 hod.

Lektor:

  • Ing. Ivan Beneš – místopředseda ČNV pro omezení katastrof, člen Rady expertů české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, spoluzakladatel České společnosti pro ekonomiku energetiky CZAEE, nezávislý konzultant v oblasti bezpečnostních hledisek zásobování energií a ekonomiky energetiky.

 

Online přihláška

 

Fotografie ze semináře, konaný dne 29.9. 2015 – Písek