Project Description

kre

 

program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti výroby a spotřeby energie, na větší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a na rozvoj kombinované výroby elektřiny, tepla a chladu.

Prioritou programu je podporovat vzdělávání a informovanost laické i odborné veřejnosti ke zvyšování úspor energie. Další z priorit je iniciovat zvyšování kvality energetických služeb a podporovat veřejný sektor k hospodárnému nakládání s energiemi. Snahou je rovněž pomoci statutárním městům a krajům v oblasti energetického managementu a podporovat malé investiční akce s přímými úsporami energie zejména pro města, ale i pro podnikatelské subjekty.

Program je vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu a představuje doplňkový program k již některým projektům zaměřených na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie podporovaných v rámci jiných resortů ministerstev.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2015 činí 30 mil. Kč, přičemž dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Dotace z programu EFEKT může být poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu.

Účelem podpory jsou taková opatření, jež přispějí k hospodárnému užití energie a snížení zátěže na životního prostředí na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.

Obsah jednotlivých seminářů naleznete v záložce Semináře – Energetika.

Program EFEKT

Semináře energetika