Project Description

Click

Probíhající projekt v rámci
Norských fondů

Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi


„Imlementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi“ Cílem projektu je podpora realizace souborů terapií pro děti a mládeže se specifickými potřebami, a to především ke snížení následků zdravotních problémů v dětském věku, k prevenci následků zdravotních problémů vzniklých v prenatálním vývoji. Projektovým záměrem je vytvoření souborů terapií, které napomohu k zařazení osob se zdravotními problémy do praktického života a ke zlepšení prevence a předcházení následným komplikacím cílové skupiny.

Více na www.vyzkumnecentrum.eu/norské fondy

Terapie pro děti.cz

Nové webové stránky projektu Terapie pro handicapované děti

Stránky jsou vytvořeny v rámci projektu: Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi.

Terapie pro děti.cz