Project Description

««««»»»»

«POPTÁVKA – ubytování a stravné na soustředění»

««««»»»»

„Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi“

Projekt se zaměřuje na tělesně a psychicky postižené děti a žáky, pro které bude vytvořen soubor terapií. Široký záběr terapií bude sloužit cílové skupině k rozvoji dovedností a motoriky dětí bude působit zároveň jako prevence důsledku onemocnění jejich handicapu.
Jedná se především o děti, mládež, kteří jsou s lehčím či středně těžkým mentálním či fyzickým, často kombinovaným postižením. Různé terapie napomáhají zvládnout psychické problémy, rozvoji hrubé i jemné motoriky, učení soustředění. Terapie jsou fyzioterapeutické metody, které se v rámci komplexní rehabilitace využívají k optimalizaci PM vývoje.

Podpora realizace souborů terapií pro děti a mládeže se specifickými potřebami, a to především ke snížení následků zdravotních problémů v dětském věku, k prevenci následků zdravotních problémů vzniklých v prenatálním vývoji. Projektovým záměrem je vytvoření souborů terapií, které napomohu k zařazení osob se zdravotními problémy do praktického života a ke zlepšení prevence a předcházení následným komplikacím cílové skupiny.

Primární cílovou skupinou jsou handicapovaní žáci v péči partnerů. Jedná se především o žáky s vývojovými poruchami, se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, popřípadě žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením (sluchovým, zrakovým), poruchami komunikace (vadami řeči), poruchami autistického spektra, lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy, kombinací různých typů postižení.

20150526_095749

.

Terapie pro děti.cz

Nové webové stránky projektu Terapie pro handicapované děti!

Stránky jsou vytvořeny v rámci projektu: Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi.

Terapie pro děti.cz

.

Výroční zpráva

Fotografie z klíčových aktivit

fotografie workshopy

Akce „Setkáváme se“

Fotografie z Akce „Setkáváme se“


 

Fotografie z porad

Aktuality

pozvánky

Fotografie z klíčových aktivit

= Caniterapie – Canisterapeutka Žemličková provádí s žáky polohování a pod jejím vedením si žáci vyzkouší povely, házení s míčkem, kartáčování psa. Dále provádí kontakt se psem, aportování a schovávání předmětu, vodění psa na vodítku, prolézaní tunelem.

= Hipoterapie – Terapeuti učí žáky základní pokyny – přístup ke koni, jak se čistí kůň, názvy postroje na koně a vyzkoušení si koně vyhřebelcovat, nastrojit. Dále jezdí na koni pod vedením terapeutů.

= Fyzioterapie – Fyzioterapeuti provádí s žáky protahování a uvolňování jednotlivých svalů a měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda, masáže.

= Plavání – Lektoři provádí lekce pobytu ve vodě – nácvik dýchání, ponořování, plavecké styly, lovení pomůcek pod vodou.

= Keramická dílna – Lektorka Polanská pracuje s žáky s hlínou, pomocí vlastních rukou, špachtlí a válečků vytvářejí dekorativní výrobky, které po vysušení naglazují a vypálí.

= Arteterapie – Lektorka PaedDr. Bečvářová provádí s žáky skupinovou koláž, hledání tvarů – vybarvování, tvorba živého stromu z toaletního papíru, vytváření empaketáž a muchláž – využití zmuchlaného toaletního papíru pro plastiku a reliéf krajiny.

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

 

EHP-Norske-fondy_krivka