Project Description

„Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování“

Cíl projektu: navázání nových partnerství mezi školami a zaměstnavateli z hlediska rozšíření jejich spolupráce v oblasti praktického vyučování a rozvíjení středisek vlastní odborné praxe. Snahou projektu bylo poskytnout žákům možnost realizace odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů a získat povědomí o reálném pracovním prostředí a práci v oboru, dále zvýšit jejich uplatnění na trhu práce a ověřit teoretické znalosti žáků daného oboru. Další z cílů představoval rozvoj spolupráce mezi učiteli odborných předmětů a odborníky z praxe při praktickém vyučování za využití technologického vybavení zaměstnavatelů. K naplnění zásady propojení teorie praxe ve výuce přispěla realizace odborných krátkodobých praxí a zapojení odborníků z praxe i partnerů projektu.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci působící na zúčastněných středních školách a další partneři za dohledu odborných garantů a zástupců odborné veřejnosti

Termín realizace: školní rok 2014/2015

Žadatel projektu: Vyšší odborná a Střední odborná škola v Březnici

Účastníci projektu:
• žáci prvních ročníků oboru Agropodnikání na Střední zemědělské škole v Písku
• žáci napříč ročníky Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem
• žáci tří oborů, a to Informační technologie, Sociální činnost a Agropodnikání, z Vyšší odborné a Střední odborné školy v Březnici

Klíčové aktivity:
• zapojení odborníků z praxe do odborné výuky
• analýza možností praktického vyučování
• realizace krátkodobých praxí odborných workshopů, přednášek a laboratorních cvičení

Výuka odborných předmětů byla zkvalitněna využitím zřízených středisek praxe (např. cvičná stěna) a center praktického vyučování speciálně vybavených učeben, a to na VOŠ A SŠ v Březnici a na SZeŠ v Písku.

Chcete se dozvědět více informací o nejnovějších mobilních ICT technologiích, Cloud Computingu, těžbě a rekultivacihospodaření na farmě či chovatelství koní? Nebo si vyzkoušet opakovací interaktivní testy  k jednotlivým tématům?  Prezentace, interaktivní testy, kurzy či další výukové materiály naleznete na:

Praktická výuka.cz
Fotogalerie z výuky: