Project Description

 „Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí“

neboli

„Občane, vzdělávej se“

Projekt zaměřený na proškolení obyvatel ve vybraných lokalitách Jihočeského a Plzeňského kraje v základních dovednostech zvyšujících uplatnitelnost obyvatel na trhu práce.

Cíl projektu: rozvíjet a vzdělávat obyvatele, rozvíjet jejich základní dovednosti, zvyšovat kvalifikaci a profesní kompetence obyvatel, jež často zaměstnavatelé přímo nepodporují, přičemž zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců nadále preferují.

Cílová skupina: jednotlivci, ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní) v obcích od 2 tis. obyvatel zejména v oblasti příhraničního okresu Prachatice s nízkou hustotou zalidnění a špatnou dostupností a dále obyvatele obcí správního obvodu s rozšířenou působností SO ORP Horažďovice.

Termín realizace: červenec 2014 – červen 2015

Příjemce projektu:  Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. v Českých Budějovicích

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci aktivit byla věnována pozornost následujícím 5 oblastem vzdělávání:

 • Finanční gramotnost

  dluhová past, rodinný rozpočet, úvěry a práva a povinnosti s nimi spojené, předcházení exekucím, osobní bankrot, expert – Mgr. Stanislav Jíra

 • Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí

  základy práce s počítačem, základy používání internetu či mobilního telefonu, apod., expert – Ing. Friebel, Ph.D

 • Základy podnikání

  pomoc k nalezení vhodného uplatnění v malých obcích, expert – Ing. Zdeňka Dočekalová

 • Spotřebitelská gramotnost

  orientace na trhu, rozpoznání cenových praktik, cena vs. kvalita, prevence před podvodnými praktikami, práva spotřebitele při využití e-shopů, práva spotřebitele v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, expert – JUDr.Mahdalíčková, Ph.D.

 • Právní vzdělávání

  praktická aplikace nového Občanského zákoníků v životní praxi, seznámení se s právy a povinnostmi, expert –  JUDr. Věra Švejdová

Uskutečnilo se 25 kurzů, v průměru 3x se opakujících, a 15 workshopů v podobě moderované diskuze, besed či kulatých stolů. V rámci workshopů vystoupily experti a odborníci pro danou oblast, kteří zodpovídali otázky a odborné dotazy účastníků kurzu. Volný prostor byl rovněž darován i studentům SŠ a VOŠ, kteří se účastnili kurzů a pomáhali při výuce. Účastníci kurzů obdrželi potvrzení o absolvování.

Přidanou hodnotou projektu bylo, že motivoval občany venkovských sídel k rozšiřování svých osobních i profesních kompetencí a zvýšil tak jejich uplatnitelnost na trhu práce v oblasti finančně-právní gramotnosti.  Přínos ve vzdělávání svých zaměstnanců získali prostřednictvím kurzů a workshopů také starostové a zaměstnanci obcí, neboť pouze průběžně vzdělávaní zaměstnanci jsou schopni reagovat na společenské a legislativní změny v ČR i ve vztahu k EU, nacházet nová pracovní uplatnění ve svém mikroregionu. Zájem cílových skupin byl posílen také tím, že měli možnost absolvovat výukové moduly a workshopy s odborníky a bezplatně získat odpovědi na své otázky. Sítě workshopů měly být nejen propagační akcí, ale měly především seznámit cílovou skupinu s chystaným vzděláváním a vhodně je k tomuto vzdělávání motivovat a také přesvědčit ekonomicky aktivní obyvatele o potřebnosti  vzdělání tak, aby  bylo pro obyvatele přínosné.

Obce pro konání seminářů byly vytipovány na základě místního šetření  a projeveného zájmu o projekt. Největší zájem byl o semináře z počítačové gramotnosti, a to především semináře Excel rychle, prakticky a efektivně, Powerpoint pomáhá a baví a Vlastní video snadno a rychle. Lektoři navíc mohli přednášet i v malých obcích, které nedisponují informační technologií, neboť projekt nabízel možnost mobilní učebny pro místa se špatnou dostupností či ve větší vzdálenosti od centra. Především ve venkovských oblastech mohou mít občané ještě stále problémy se základním ovládáním počítače, a tudíž se získáváním poznatků např. z internetu. Vyhledávaným seminářem se stal i seminář s názvem Právní aspekty ve vztahu k občanskému zákoníku, Marketingové prostředí a žena, Finanční gramotnost pro každého. Dobře přijímanými byly rovněž semináře z oblasti právní gramotnosti se změnami v novém občanském zákoníku. Účastnili pozitivně ocenili, že lektoři byli ochotni přizpůsobit program aktuálním potřebám a požadavkům účastníků. Těší nás, že i po uskutečnění kurzů se ozývají další obce, mající zájem o zajištění kurzů (zejména IT) i v jejich obcích. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na setkání s Vámi u dalších workshopů a kurzů.

OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.EU

Fotogalerie: