CAVDV akreditována jako vzdělávací institut na MŠMT ČR v rámci DVPP

Společnost získala akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů (a vydávání osvědčení o jejich absolvování).

22. 10. 2013 – Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 • Tvorba projektů a jejich financování
 • Artefiletika a EVVO
 • Mediální výchova a EVVO
 • Environmentální výchova a lesní pedagogika v praxi

(Platnost akreditace se stanoví do 9. 12. 2016)

22. 10. 2013 – Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(Platnost akreditace se stanoví do 10. 12. 2019)

23. 3. 2014 – Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 • Využití ICT při výuce ekonomických předmětů
 • Práce s médii při výuce na ZŠ
 • Bezpečnost práce na počítači a Internetu, správa dat na počítači, zálohování

(Platnost akreditace se stanoví do 10. 7. 2017)

16. 3. 2015 Akreditace MŠMT k provádění následujících vzdělávacích programů (a vydávání osvědčení o jejich absolvování).

 • Využití ICT při environmentální výchově na SŠ na gymnáziích
 • Využití ICT při výuce humanitních předmětů na ZŠ a SŠ
 • Moderní metody ve výuce anglického jazyka
 • Vlastní video snadno a rychle
 • Regionální tématika v environmentální výchově
 • Právní aspekty ve vztahu k Občanském zákoníku
 • Word rychle, prakticky a efektivně
 • Spotřebitelská gramotnost
 • Excel rychle, prakticky a efektivně
 • Fotografie snadno a rychle

(Platnost akreditace se stanoví do 14. 6. 2018)

15. 5. 2015 – Akreditace MŠMT k provádění následujících vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 • Google – cloud a tablety ve škole
 • Od tištěné učebnice k i-učebnici
 • Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků
 • Didaktické nástroje pro digitální třídu
 • Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro II. stupeň ZŠ-FYZIK
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro II. stupeň ZŠ-PŘÍRODOPIS
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro II. stupeň ZŠ-MATEMATIKA
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka – AJ
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka – NJ
 • Moderní nástroje a inovativní postupy pro II. stupeň ZŠ-ČESKÝ JAZYK

(Platnost akreditace se stanoví do 8. 8. 2018)