This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Monthly Archives: Srpen 2015

//Srpen

Akreditace

By ||

Problematika introdukovaných dřevin v lesích ČR

By ||

 

Program Problematika introdukovaných dřevin v lesích ČR; Ing. Holkup

Semináře jsou poskytovány zdarma
  Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře:

Vzhledem ke změnám klimatických podmínek (oteplování, větší teplotní výkyvy, delší období sucha apod.), se zvětšují problémy s pěstováním některých našich dřevin (problematika Smrku […]

Posuzování a optimalizace ekonomických a neekonomických výsledků hospodaření v lese

By ||

Program Posuzování a optimalizace ekon. a neekonomických výsledků hospodaření v lese; Ing. Čapek

Semináře jsou poskytovány zdarma

  Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře:

A. Potenciální produkční efekt lesního hospodářství ČR

Materiál a metody – Ekologické limity obhospodařování lesů v ČR – Varianty […]

Adaptace lesů na klimatické změny a extrémní meteorologické jevy

By ||

Program Adaptace lesů na klimatické změny a extrémní meteorologické jevy; Ing. Kukrál, Ing. Jeniš

Semináře jsou poskytovány zdarma
  Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře:

Příčiny klimatické změny:

dlouhodobé změny (miliony let)
terestrické příčiny – změny v uspořádání kontinentů, orogeneze, vulkanická zima […]

Problematika využití tažných koní v lesním hospodářství

By ||

Program Problematika využití tažných koní v lesním hospodářství; Ing. Bílek

Semináře jsou poskytovány zdarma

   Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře:

Plemena tažných koní a jejich charakteristika – Postroj koní a pracovní pomůcky – Péče o koně a jejich nejčastější choroby – Kvalifikační předpoklady […]

Efektivní zpeněžení dřevní hmoty

By ||

Program Efektivní zpeněžení dřevní hmoty; Ing. Křížek

Semináře jsou poskytovány zdarma
  Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře: 

Zpracování dřevní hmoty a její efektivnější zpeněžování – Možnosti zpracování dřevní hmoty – Dotace na zpracování dřevní hmoty z pohledu vlastníka lesa a OLH – Zpracování a […]

Hospodářská činnost

By ||

Centrum AVDV představuje společnost, jež se díky dlouhodobým projektům spolupráce stává ekonomicky soběstačnou a nyní rozvíjí i svoji hospodářskou činnost. V červnu roku 2015 společnost zakoupila nemovitost – bývalou školu ve Lštění u Vimperka, nyní Penzion U Svatého Vojtěcha. Snahou a cílem společnosti Centra AVDV je ve spolupráci s místní obecní samosprávou podpořit a v […]

Zvyšování biologické rozmanitosti lesů

By ||

Program Zvyšování biologické rozmanitosti lesů; Mgr. Polanská Ph.D.

Semináře jsou poskytovány zdarma.
  Online přihláška na seminář
Zahájení semináře: 9:00 hod.

V Písku je možnost ubytování – rezervaci pošlete na e-mail: vyzkumne@centrum.cz

Obsah a tématický okruh semináře:

Podstata problému: V současném managementu lesa je patrný důraz nejen na produkční funkce lesa, ale i na jeho další funkce a na zachování stability […]

Energetické plodiny a zemědělství

By ||

 

Energetické rostliny jako součást zemědělské produkce, „zelené energie“ jejich pěstování a nahrazování části tradiční zemědělské produkce.

Rozvoj programu získáváním potřebných informací.

Zájem o budování kotelen vytápěných biomasou vyprodukovaného biopaliva v zemědělství .

Využívání energetické biomasy přímo v místě vzniku, pěstování pro pro získání uhlovodíků vhodných k získání energie, přímé spalování, zplyňování, anaeobní digescie, výroba kapalných biopaliv a další metody […]

Biotechnologie ve službách energetiky

By ||

 

Témata: seminář seznamující s využitím biotechnologií v energetice, příklady dobré praxe

produkce biomasy zpracování zemědělské produkce pro energetické účely a výrobu biopaliv.
nakládání s bioodpadem, průběh kompostovacího procesu, jeho intenzifikaci a využití pro hygienizaci rizikových bioodpadů.
bioplyn jako jednoduchý proces využívajícím aktivitu anaerobních mikroorganismů.
produkce bioplynu, možnosti hygienizace odpadů a následném využití energie a digestátu […]