Weger oprava

Weger dva

 

Energetické rostliny jako součást zemědělské produkce, „zelené energie“ jejich pěstování a nahrazování části tradiční zemědělské produkce.

Rozvoj programu získáváním potřebných informací.

Zájem o budování kotelen vytápěných biomasou vyprodukovaného biopaliva v zemědělství .

Využívání energetické biomasy přímo v místě vzniku, pěstování pro pro získání uhlovodíků vhodných k získání energie, přímé spalování, zplyňování, anaeobní digescie, výroba kapalných biopaliv a další metody energetického případě i průmyslového využití. Energetické plodiny bylinného a dřevinného charakteru. Jejich pěstování ve vztahu ke státnímu dotačního systému a dotačního programu EU.

Cílová skupina:

  • především podnikatelé v oblasti zemědělství

 

Délka semináře: 8 hod.

Lektor:

  • Ing. MSc. Jan Weger, Ph.D., s odborným zaměřením na fytoenergetiku, zejména výzkum genofondu a pěstebních postupů energetických plodin (topoly, vrby, ozdobnice), vliv jejich porostů na jejich biodiverzitu a vybrané složky životního prostředí.

 

online přihláška

 

Fotografie ze semináře, konaný dne 1.10. 2015 – Písek