Švecová aaaaa

20156

 

Témata: seminář seznamující s využitím biotechnologií v energetice, příklady dobré praxe

  • produkce biomasy zpracování zemědělské produkce pro energetické účely a výrobu biopaliv.
  • nakládání s bioodpadem, průběh kompostovacího procesu, jeho intenzifikaci a využití pro hygienizaci rizikových bioodpadů.
  • bioplyn jako jednoduchý proces využívajícím aktivitu anaerobních mikroorganismů.
  • produkce bioplynu, možnosti hygienizace odpadů a následném využití energie a digestátu na BPS Písek

 

Součástí semináře bude exkurze do Bioplynové stanice Písek.

 

Cílová skupina:

  • koordinátoři EVVO

 

Délka semináře: 8 hod.

 

Lektor:

  • doc., RNDr., PaedDr. Milada Švecová, CSc., vysokoškolský pedagog v oboru biologie, oborové didaktiky environmentální výchovy, environmentálního managementu, ekosystémového managementu a ekologie, předsedkyně Klubu ekologické výchovy.

 

online přihláška

 

Fotografie ze semináře, konaný dne 2.10. 2015 – Písek

Fotografie ze semináře, konaný dne 19.11. 2015 – Písek