Project Description

Kariérový rádce
aneb Krok za krokem
k osobnímu pokroku

Klaudia Pospíšilová

Projekt Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji, číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657

ke stažení zde » Kariérový rádce

Kariérový rádce

Co je kariérový rádce, jeho obsah a význam. Vytvořeno v rámci projektu Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji, číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657

Kariérový rádce aneb Krok za krokem k osobnímu pokroku

Kariérový rádce je příručka pro kariérové poradenství v ZŠ orientované zejména směrem k poradenství pro výběr oboru dalšího, tj. středoškolského vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků se zdravotním postižením.V kariérním rádci najdete stručné pojednání o kariérovém poradenství, charakteristiku vybraných psychosociálních souvislostí, ovlivňujících rozhodovací procesy při výběru profesního směřování žáků 8. a 9. tříd, kteří jsou objektem kariérového poradenství.Další součástí publikace je přehled škol nabízejících obory středoškolského vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením, stručný náhled na trh práce a také náměty pro práci se žáky v rámci upřesňování jejich rozhodování o dalším studiu, o volbě povolání.

Terapeutické aktivity při práci s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami

Ivana Bečvářová
a kol.

Monografii si můžete přečíst a prolistovat níže.
Pod textem monografie si můžete prohlédnout obrazovou přílohu, která je součástí monografie.