Project Description

Lesnictví

  • Zvyšování biologické rozmanitosti lesů

ke stažení sborník zde zvyšování biologické rozmanitosti lesů

  • Adaptace lesů na klimatické změny a extrémní meteorologické jevy

ke stažení sborník zde Adaptace lesů na klimatické změny a extrémní meteorlogogické jevy

  • Problematika introdukovaných dřevin v lesích ČR

ke stažení sborník zde Problematika introdukovaných dřevin v lesích ČR

  • Efektivní zpeněžení dřevní hmoty

ke stažení sborník zde Efektivní zpeněžení dřevní hmoty

  • Posuzování a optimalizace ekonomických a neekonomických výsledků hospodaření v lese

ke stažení sborník zde Posuzování a optimalizace ekonomických a neekonomických výsledků hospodaření v lese

příloha tabulka

  • Problematika využití tažných koní v lesním hospodářství

ke stažení sborník zde Problematika využití tažných koní

Energetika

ke stažení zde energie

Praxe Studentů

ke stažení zde Analýza