Setkáváme se

pamětnílist

obrázese

Akce „Setkáváme se“ –  byla konaná ve Strakonicích. Jednalo se o setkání žáků z DD Písek, DD Volyně a Spec. školy Strakonice. Akce probýhala vzhledem k dešti uvnitř školy, kde žáci byli rozděleni po třídách. Děti měli malé pohoštění a poté soutěžili v 7 soutěžích. Celá akce končila vystoupením žáků s učiteli ze školy Strakonic v tématu pohádky Perníková chaloupka. Chování dětí bylo bez problémů a hlavně se navzájem poznávaly a zapojily se do aktivit.

 

54

 

 

Fotografie z Akce „Setkáváme se“ ze dne 26.5. 2015

 

Setkáváme se

16_9.

16.9. 2015 – Akce „Setkáváme se“ pořádanou organizací MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice  se zúčastnili žáci a děti pořádající školy, dále Základní školy speciální Písek a našeho DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně. Akce probíhala jako součást Evropského týdne mobility za přispění Města Strakonice. Žáci soutěžili, měli možnost hovořit s MP, ZS Strakonice a HZS Strakonice a prohlédnout si jejich techniku.

 

Fotografie z Akce „Setkáváme se“ ze dne 16.9. 2015

Setkáváme se

2. 10. 2015 Akce Setkáváme se

2. 10. 2015 – Akce Setkáváme se

Setkání proběhlo dle plánu a příprav. Přátelé z Volyně a Strakonic přijali pozvání do Písku a společně jsme si užili hezké a kulturní odpoledne. Palackého sady jsou jedním ze symbolů kulturního Písku. Děti si prošly park, byly seznámeny s osobnostmi, které v parku setrvávají na svých podstavcích (sochy Heyduka, Palackého), vyslechly si příběhy z Písecka. Zahráli jsme si hry, ve 12.45 se všichni přemístili do DFŠ. Sponzorským darem jsme obdrželi pro naše žáky divadelní představení Hurvínkova cesta do Tramtárie, o které jsme se v rámci setkání chtěli podělit s kamarády z Volyně a Strakonic.

 

Fotografie z akce „Setkáváme se“ ze dne 2. 10. 2015

Setkáváme se

Čert_a_Káča

11. 1. 2016 – Akce „Setkáváme se“ – Projektový partner ze Strakonic připravil herecké vystoupení v pohádce „Čert a Káča“. Po shlédnutí pohádky děti ve volné zábavě zpívaly, kreslily výjevy z pohádky. Setkání proběhlo na kamarádské úrovni, děti se již těší na další setkání s kamarády z jiných škol.

 

Fotografie z akce „Setkáváme se“ ze dne 11. 1. 2016

Setkáváme se

25. 2. Setkáváme se

25. 2. 2016 Akce „Setkáváme se“ Ve Strakonicích se v rámci „Setkávání“ žáci ze Strakonic společně s kamarády z Volyně a Písek pobavili na připraveném tanečním maškarním bále. Hostitelé i hosté se předvedli ve svých maskách a ukázali pořádný maškarní karneval s diskotékou.

 

 

Fotografie z Akce „Setkáváme se“ ze dne 25.2. 2016