V rámci projektu uspořádá CAVDV společná setkání pracovníků partnerů, zahraničních odborníků i zástupců dalších speciálních škol a odborné veřejnosti k tématům:

.
•Hipoterapie
•Canisterapie
•Pohybové aktivity
•Arteterapie
•Dramaterapie
•Muzikoterapie

Celkem předpokládáme, že se každého workshopu zúčastní minimálně 15 osob. Workshopy budou koncipovány jako čtyřhodinové. Workshopy vnesou vhled do problematiky a napomohou pedagogickým pracovníkům správně chápat vliv terapií v léčbě, ale i v prevenci následků často kombinovaných onemocnění dětí a žáků škol. Nepředpokládáme, že by pedagogičtí pracovníci sami pracovali s dětmi např. v rámci hipo nebo canisterapie, ale workshopy jim nabídnou vhled do dané problematiky nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ze zahraničí přislíbila účast paní Doc. Sigrid Straand. Zároveň pozveme k návštěvě i další odborníky v Norska, kteří se účastní plánovaných workshopů.

  • V měsíci červnu proběhly dva z plánovaných workshopů zaměřené na arteterapii a canisterapii, oba dva za přítomnosti pani profesorky Sigrid Straand z Lillehammeru.
  • V měsíci říjnu proběhly dva z plánovaných workshopů zaměřené na dramaterapii a pohybové aktivity, oba dva za přítomnosti pani profesorky Sigrid Straand, přední norskou odbornicí v oblasti s handicapovanými  dětmi v Norsku a Terje Ringen Grundstad – dětského fyzioterapeuta specializovaného na Vojtovu metodu.

 

Pani prof. Straand vpravo) spolu s tlumočnicí, paní Markovou.

Pani prof. Straand vpravo) spolu s tlumočnicí, paní Markovou.

Profesorka Sigrid Straand z Lillehammeru, která je významnou osobností v oblasti práce s handicapovanými dětmi v Norsku.

 

ukázka místnosti v psychiatrické nemocnici Písek

Pani prof. Straand vpravo) spolu s Terjem R. G.

Terje Ringen Grundstad – dětský fyzioterapeut specializovaný na Vojtovu metodu.

Workshopy